La nostra història

L’Associació Mancomunitat Sanitaria de Prevenció (aMSP) és un servei de prevenció de riscos laborals mancomunat que presta serveis de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut.

Neix al 1998 amb la vocació de donar servei de forma específica a centres sanitaris i sociosanitaris del sector públic en un context d’innovació i canvi, tant en l’àmbit sanitari com pel que fa a la seguretat i la salut en el treball. Posteriorment, l’any 2004, va ser transformada en associació. Al llarg d’aquests anys, ha consolidat un equip de treball altament especialitzat, capaç de oferir respostes àgils en totes les qüestions relacionades amb les condicions de treball i els seus efectes sobre les persones.

L’aMSP es una associació sense ànim de lucre i realitza prestació directa i exclusiva de serveis als seus associats.

Des de 2017 disposem d’un sistema de gestió de la qualitat amb la certificació ISO 9001 i un sistema de de gestió de la seguretat i salut al treball amb la certificació ISO 45001:2018. 

Contacta amb nosaltres

Parc Sanitari Pere Virgili

C/ Esteve Terrades, 30, Edifici Tramuntana (Planta Baixa)

Telèfon: 932 594 375

e-mail: amsp@amsp.cat