Els nostres serveis

PRL General

 • Constituir una xarxa de referència en l’àmbit de la prevenció de riscos en el sector sanitari i sociosanitari.
 • Comptar amb professionals qualificats, compromesos amb el projecte i amb els centres associats.
 • Fomentar la cooperació i participació entre centres amb la implantació de mesures preventives d’ampli abast.
 • Consolidar un equip de treball metadisciplinar i polivalent amb capacitat per donar respostes especialitzades, àgils i integrals en aquelles qüestions relacionades amb les condicions de treball i els efectes que produeixen en les persones.
 • Impulsar la projecció externa participant en projectes externs a través de convenis i acords.
 • Afermar un sistema organitzatiu flexible i competitiu en cost i qualitat, per aconseguir la màxima satisfacció dels clients i altres parts interessades rellevants

Especialitat Ergonomia

Anàlisi bàsic de postures forçades i moviments.
Examen de llocs de treball amb pantalles de visualització de dades.
Mesuraments ambientals per disconfort: soroll, il·luminació, temperatura, humitat, CO2.
Assessorament en disseny llocs de treball.
Anàlisi de moviments repetitius.
Mètode OCRA.
Aplicació mètode MAPO.
Avaluació ergonòmica en cas de treballadors especialment sensibles.
Assessorament sobre adquisició d’ajudes tècniques i accessòries ergonòmics.

Psicosociologia

 • Valoracions quantitatives: enquestes.
 • Valoracions qualitatives.
 • Anàlisi de conflictes.
 • Acompanyament en la implementació de mesures preventives i/o plans de millora.

Especialitat Seguretat

Avaluació general de màquines.
Suport en tasques relacionades amb la gestió de coordinació d’activitats empresarials i obres de construcció.
Informes tècnics específics en matèria de seguretat i emergències.
Suport en anàlisi d’accidents de treball en obres i treballs especials.

Especialitat Higiene

 • Estudis higiènics de diferents llocs de treball (risc químic i biològic)
 • Mesures de contaminats químics.
 • Mesures de camps magnètics estàtics (RMN) i electromagnètics (microones i ona curta)
 • Mesures de soroll.
 • Mesures de temperatura (estrès tèrmic/confort)
 • Base de dades de productes químics i valoració qualitativa del risc.
 • Assessorament en protecció radiològica (serveis de radiologia)
 • Comprovació del funcionament de les extraccions localitzades.
 • Assessorament en adquisició i manteniment d’EPIs.
 • Estudis generals de qualitat d’aire.
 • Mesurament de fàrmacs perillosos en superfície.

Plans d’Autoprotecció (PAUs)

Elaboració i actualització PAU. Signat pels nostres tècnics acreditats.
Acompanyament als Comitès d’autoprotecció.
Assessorament a Oficines Tècniques sobre acompliment normatiu
Formació en consignes bàsiques d’actuació en qüestió d’emergències.
Simulacres específics realitzades amb mitjans externs.

Especialitat Medicina del Treball

 • Planificació de la VS (Vigilància de la salut).  
 • Exàmens de salut (inicials, periòdics, de reincorporació, especials). 
 • Anàlisi d’aptitud pel lloc de treball.
 • Valoració d’especial sensibilitat.
 • Valoració individual especialitzada de problemes de salut relacionats amb el treball.  
 • Planificació de programes de vacunació. 
 • Memòria de l’activitat sanitària del SPM (Servei de Vigilància Mancomunat).

Contacta amb nosaltres

Parc Sanitari Pere Virgili

C/ Esteve Terrades, 30, Edifici Tramuntana (Planta Baixa)

Telèfon: 932 594 375

e-mail: amsp@amsp.cat