POLÍTICA D’ACCESSIBILITAT

L’empresa AMPS s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments financers des d’Europa.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://amsp.com/ excloent els continguts incrustats procedents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és Parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indica a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es reconeix a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Falta de conformitat:
 • Puede existir elementos de encabezado incorrectamente implementados, o el orden lógico no sea el correcto – Requisito número 9.1.3.1 Información y relaciones de UNE-EN 301549:2022
 • En els formularis, pot haver camps que no s’hagin facilitat el seu retorn a través de sistemes automàtics – Requisit 9.1.3.5 Identificar el propòsit de l’entrada UNE-EN 301549:2022
 • Pot existir alguns enllaços com a funció u objectiu no estar correctament definits – Requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços de UNE-EN 301549:2020
 • Pueden existir encabezados que no sean claros o breves, o que no deberían ser encabezados – Requisito número 9.2.4.6 Encabezados y etiquetes de UNE-EN 301549:2022
 • Podrien existir fallos puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada: No resulta aplicable.
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.

Podrien existir arxius ofimáticos en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no s’acumulen a la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.

Pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a arxius ofimàtics de diferents organismes que deban publicar-se en aquest lloc.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018] com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggerència de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del següent formulari de contacte o trucant al telèfon XXX de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

Pot presentar:

 • Una queja relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’establert per l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claritat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.