AVÍS LEGAL

Avís legal i cookies 

ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ , com a responsable del lloc web www.amsp.cat, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén acomplir amb les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N º 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús. 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les següents disposicions, així com de qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. 

ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ . 

 1.     DADES IDENTIFICATIVES 

Titular: ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  

Adreça: Avinguda Tibidabo 21, 08022, Barcelona 

E-mail: amsp@amsp.cat 

Telèfon: 932 594 375 

N.I.F.: G63448872 

DPD: dpdamsp@consorci.org 

2.     DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Els continguts de la pàgina web www.amsp.cat , tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  i estan emparats per la normativa reguladora de Propietat Intel·lectual i Industrial, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o manipulació.  

Pel que fa a les referències a serveis de tercers que puguin aparèixer en aquesta pàgina web, ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense que el seu esment o aparició en aquest web impliqui l’existència de drets sobre aquestes. 

Tot enllaç de tercers a aquesta pàgina web s’haurà de fer a la seva pàgina principal o d’entrada. 

ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en el seu web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís. 

ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o errors que es puguin produir durant la connexió a Internet. 

Tampoc garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. 

ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions: 

 Queda expressament prohibit: 

  1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ .
  2. Fer servir continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que prèviament l’usuari hagi obtingut dels seus titulars l’autorització necessària per a aquest ús concret.
  3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, tret que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui permès per llei.
  4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin perjudicar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  o de tercers o que puguin perjudicar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  5. L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels què, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, dels quals s’utilitzin habitualment a Internet, sempre que no comportin un risc de perjudici o inutilització del web, dels Serveis i/o dels continguts.

ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin produir per la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar. 

Per realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic .  

 3.     EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS 

 Ús de Cookies 

Aquest lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquestes. 

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. 

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Recomanem, consulti la nostra Política de cookies per a més informació. 

Política d’enllaços 

Des de www.amsp.cat, és possible que es redirigeixi a l’usuari a continguts de tercers llocs webs, atès que el ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, i per tant, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. 

El ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol  altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ . No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que es notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web. 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. 

Adreces IP 

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra a un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc. 

Condicions d’ús 

El ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  assignarà un identificador a l’usuari perquè aquest pugui accedir als serveis on-line que l’entitat ofereix. L’ús d’aquest password és personal i intransferible, no sent permesa la seva cessió, ni tan sols de forma temporal, a tercers diferents de l’usuari registrat. En aquest sentit, l’usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la correcta custòdia del seu password, evitant l’ús de tercers. En conseqüència, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que es realitzi del password, així com dels possibles d’anys i perjudicis que les accions derivades de l’ús incorrecte del mateix puguin causar a tercers. 

En cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús del password per tercers, és necessari que ho comuniqui a l’entitat al més aviat possible. 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ  

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.