Qui forma part de l’equip central d’aMSP?

Referents ergonomia

Elena Ferreño Nerín

eferreno@amsp.cat

 • Diplomada en Fisioteràpia
 • Llicenciada en Fisioteràpia (especialitat Ergonomia).
 • Tècnica Superior en PRL. Especialitzada en Ergonomia i Psicosociologia i Higiene Industrial
 • Auditora en Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Anna Viñals

avinals@amsp.cat

 • Diplomada en Fisioteràpia
 • Tècnica Superior en PRL. Especialitzada en Ergonomia i Psicosociologia i Higiene Industrial
 • Auditora en Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Referents higiene industrial

Eva López Morales

elopez@amsp.cat

 • Llicenciada en Farmàcia
 • Tècnica Superior en PRL. Especialitzat en Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosociologia.
 • Auditora en Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Eva Martínez Rusiñol

emartinez@amsp.cat

 • Llicenciada en Ciències Químiques.
 • Tècnica Superior en PRL. Especialitzada en Seguretat, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia laboral.
 • Auditora en Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Operadora d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic

Referents Psicosociologia

Beatriz Murillo García

bmurillo@amsp.cat

 • Llicenciada en Sociologia.
 • Tècnica Superior en PRL. Especialitzada en Ergonomia i Psicosociologia i Seguretat.
 • Màster en resolució de conflictes i mediació sanitària
 • Auditora en Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Xavier Sagarra Ardiaca

 • Llicenciat en Psicologia
 • Tècnic Superior en PRL. Especialitzat en Seguretat, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia laboral.

Referents seguretat al treball

Victor Parra Franquet

vparra@amsp.cat.

 • Tècnic Superior en PRL. Especialitat en Seguretat, Ergonomia, Psicosociologia i Higiene Industrial.
 • Tècnic acreditat per l’elaboració PAUs segons Decret 30/2015
 • Postgrau

Daniel Ordoñez López

dornodez@amsp.cat.

 • Enginyer Tècnic Industrial.
 • Tècnic Superior en PRL. Especialitat en Seguretat, Ergonomia, Psicosociologia i Higiene Industrial.
 • Auditor en Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Referent formació

Referent medicina del treball

Adrià Ribot Valera

aribot@amsp.cat

 • Llicenciat en Psicologia
 • Tècnic Superior en PRL. Especialitzat en Seguretat, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia laboral.
 • La formació i el desenvolupament a les organitzacions de salut i social

Ramon Reig Blanch

rreig@amsp.cat

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Doctorat en Medicina
 • Especialista en Medicina del Treball

Referent Sistemes d´informació

Direcció tècnica

Xavier Portell Cortés

xportell@amsp.cat

 • Enginyeria informàtica.
 • Màster administració empreses.

Director Tècnic: Antonio Carrillo Castillo

tcarrillo@amsp.cat

 • Llicenciat en Medicina
 • Especialista en Medicina del Treball
 • Tècnic Superior en PRL. Especialitat en Seguretat, Ergonomia, Psicosociologia i Higiene Industrial.
 • Auditor en Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Màster Gestió de Centres i serveis de Salut

Secretaria Tècnica

Marta Galindo Companys

amsp@amsp.cat

Contacta amb nosaltres

Parc Sanitari Pere Virgili

C/ Esteve Terrades, 30, Edifici Tramuntana (Planta Baixa)

Telèfon: 932 594 375

e-mail: amsp@amsp.cat