Biocides

  • Orden PRE/928/2012, de 3 de mayo, por la que se incluye la sustancia activa creosota, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
    Els biocides que contenen creosota es poden autoritzar només per a usos respecte als quals l’Estat membre que concedeixi l’autorització hagi arribat a la conclusió que no es disposa d’alternatives apropiades,
  • Ordre PRE/927/2012, de 3 de maig, per la qual s’inclouen les substàncies actives imidacloprid, abamectina i 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazole-3-ona a l’annex I del Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, l’autorització i la comercialització de biocides.
  • Ordre PRE/255/2013, de 14 de febrer, per la qual s’inclouen les substàncies actives òxid de coure (II), hidròxid de coure (II), carbonat bàsic de coure, bendiocarb i flufenoxuró a l’annex I del Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, l’autorització i la comercialització de biocides.
Agenda
Agost 2020
« »
Agost
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Totes les activitats

 

 
Eines personals