Gestió PRL

Pla de Prevenció:

Definició de la política, organització, recursos i procediments necessaris per assolir un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals efectiu i eficient, d’acord amb l’estratègia de l’entitat associada, amb l’objectiu final de que la PRL quedi integrada en l’organització i per tant que cada nivell jeràrquic assumeixi les funcions preventives que li són encomanades.

 

Una part important del sistema és responsabilitat directa de cada entitat associada (planificació, investigació d’AATT i MMPP, coordinació empresarial) de manera que el SP te una funció assessora en els temes complexos.

 

La xarxa aMSP assigna un nombre anual d’hores de dedicació a cada entitat associada, proporcional a la seva representativitat. 

 

Activitats Periòdiques

 

  • Avaluació de Riscos i actualitzacions programades:

Identificació, anàlisi i valoració dels diferents factors de risc de manera que se’n obtingui una probabilitat de manifestació del dany o lesió.

Durant l’anàlisi s’especificaran els mesuraments ambientals, anàlisi de seguretat, ergonomia geomètrica i confort ambiental i psicosociologia aplicada, accions que  seran dirigides per tècnics de l’equip central de l’ aMSP, habitualment amb aparellatge propi.

 

  • Planificació de l’activitat preventiva:

A més a més dels objectius i metes es contempla la concreció temporal de les activitats a desenvolupar en funció de l’avaluació de riscos, efectuada conjuntament amb els/les responsables de cada àrea, en terminis anuals. És recomanable incloure pressupost de les actuacions aprovades

  • Anàlisi de sinistralitat:

Cada entitat registra i investiga qualsevol incident si be els accidents de treball i malalties professionals greus i/o complexes són examinats per tècnics i/o metges de l’equip central de l’ aMSP. Anualment es realitza una memòria, comparant les mitjanes de cada entitat associada amb la mitjana de la xarxa aMSP i les estadístiques oficials del MTIN i del Departament de Treball. Les dades estan recollides des de l’any 2000 i els centres són repartits en tres grups, hospitals d’aguts, sociosanitaris i assistència primària. Les dades corresponents als incidents per hostilitat també s’analitzen com a variable única. 

 

Agenda
Juliol 2022
« »
Juliol
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Totes les activitats

 

 

 
Eines personals